Location: Jhotwara Jaipur

Khatu Shyam Temple Store